Kodeks Etyki Affecto

Firma Affecto jest obecna w wielu krajach Europy. Działamy z poszanowaniem lokalnego prawa i przepisów obowiązujących w danym kraju. Dbamy, by postępować zgodnie z zasadami etyki we wszystkich obszarach naszej działalności, a także by zachowywać najwyższe standardy uczciwości i otwartości w relacjach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientami i partnerami. Chronimy dane dotyczące kontrahentów, dostawców i pracowników zgodnie z prawem krajowym oraz przepisami obowiązującymi w branży. 

Kodeks Etyki określa standardy postępowania obowiązujące pracowników i przedstawicieli firmy. Firma Affecto zobowiązuje podwykonawców i innych dostawców usług do zachowania norm określonych w  Kodeksie Etyki Affecto.