Wartości

WARTOŚCI – W CENTRUM NASZYCH DZIAŁAŃ

Fundamentem kultury organizacyjnej Affecto jest system wartości, dzięki któremu pokazujemy, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. Wartości są drogowskazem, który na co dzień kieruje naszymi wyborami.

Wspólne wartości leżą u podstaw działań Affecto, w krajach nordyckich i bałtyckich, w Polsce oraz wszędzie  tam, gdzie firma prowadzi działalność. Kiedy w 2011 roku rozpoczął się proces wdrażania spójnego systemu wartości we wszystkich jednostkach Grupy, szybko się okazało, że wartości przestrzegane w poszczególnych krajach są niezwykle podobne. Istniejące podstawy ułatwiły naszym pracownikom przyjęcie kodeksu wspólnych wartości Affecto ogłoszonego w lecie 2012 roku.

Informacje o obowiązujących w firmie normach etycznych i organizacyjnych są przekazywane kandydatom już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownicy mają też okazję przyswoić je w trakcie szkolenia wprowadzającego oraz rozmów z przełożonymi i współpracownikami. Dzięki naturalnemu utożsamianiu się z wartościami firmy wszyscy pracownicy pamiętają o stosowaniu się do kodeksu etyki w codziennych działaniach biznesowych.

Nasz system wartości daje nam też okazję do wspólnego świętowania. W niektórych zespołach pracownicy, którzy osiągają najlepsze wyniki, przestrzegając wartości Affecto, są publicznie nagradzani – trudno o lepszy sposób komunikowania tego, jak ważne jest dla nas postępowanie zgodne z wartościami.

Egzekwowanie postępowania zgodnego z filozofią firmy w życiu codziennym monitorowane jest w badaniu opinii pracowników. Wyniki ankiet przeprowadzonych przez Affecto pokazują, że nasz system wartości realnie przekłada się na operacje firmy. Wszyscy pracownicy Affecto – ponad 1000 osób – przestrzegają wspólnego systemu wartości, dzięki czemu łatwiej o sprawną współpracę, a tym samym pogłębienie obowiązującej w Affecto kultury organizacyjnej.

CZTERY WARTOŚCI AFFECTO

Profesjonalizm i zaangażowanie

Energiczni, godni zaufania, elastyczni i kompetentni – tacy staramy się być dla naszych klientów, partnerów i współpracowników. Nacisk na odpowiedzialność, uczciwość oraz rzetelność zapewnia wysoki standard usług. Jesteśmy aktywni w relacjach z ludźmi i pragniemy inspirować ich do osiągania najlepszych wyników.

Jesteśmy profesjonalni i zaangażowani. Dotrzymujemy obietnic i nie obiecujemy tego, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować.

Szacunek

Szanujemy i doceniamy różnorodność wśród naszych pracowników. Wiemy, że aby sprawnie funkcjonować, firma musi składać się z osób o odmiennych kompetencjach, doświadczeniu i zdolnościach – tylko wtedy będziemy w stanie stworzyć dla klientów najlepsze z możliwych rozwiązań. Szanujemy naszych współpracowników, kontrahentów i konkurentów bez względu na to, jakie stanowisko zajmują lub z jakiego kraju i środowiska pochodzą. Dążymy do tego, by dzielić się spostrzeżeniami ze współpracownikami i klientami w otwarty, bezpośredni i konstruktywny sposób. Nasza troska o pracownika przejawia się w gotowości do pomocy w każdej sytuacji.

Aby sprawnie wykonywać swoje obowiązki i zachować odpowiednią motywację, każdy pracownik powinien mieć dostęp do niezbędnych informacji. Powinien też mieć możliwość wpływania na decyzje, które osobiście go dotyczą. Pracownicy Affecto wykazują się elastycznością i mogą wymagać tego samego od pracodawcy, a sam pracodawca zachęca ich do zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą.

Wyniki rodzą się ze współpracy

Rozwój firmy jest możliwy przede wszystkim dzięki współpracy i ciągłej komunikacji  pomiędzy firmą a klientami i partnerami.

Sprawna praca w zespołach łączących różne zdolności i kompetencje pomaga nam lepiej zrozumieć potrzeby klienta i opracować dla niego najlepsze rozwiązania. Praca zespołowa zapewnia nam optymalne warunki uczenia się, dialogu oraz wymiany umiejętności i kreatywnego generowania pomysłów. Nigdy nie przestajemy się uczyć i dzielić w zespołach nowymi rozwiązaniami, dobrymi praktykami i przydatnymi umiejętnościami.

Pasja dla wartości klienta

Jesteśmy dumni, że nasze umiejętności i profesjonalizm mogą pomóc klientom w osiąganiu sukcesów. Rozwiązania dostarczane naszym klientom przyczyniają się do poprawy ich efektywności i pozycji rynkowej.