ACES – usługi wsparcia technicznego

affecto_poland_wspracie_1

ACES (Affecto Central Enterprise Services) to część organizacji usługowej w Grupie Affecto, która świadczy usługi wsparcia technicznego dla rozwiązań i aplikacji.

W zakresie usług wsparcia technicznego proponujemy naszym klientom:

Support licencyjny - współpracę w ramach stałej umowy asysty technicznej i aktualizacji użytkowanego oprogramowania.
Współpraca obejmuje pełen zakres usług pozwalających na utrzymanie ciągłości pracy użytkowanych systemów. W zakresie oferujemy również dostęp do najnowszych
wersji oprogramowania i poprawek serwisowych.

Doradztwo i usługi eksperckie w zakresie:

  • strategii aktualizacji aplikacji,
  • migracji na nową platformę systemową, bazodanową itp.,
  • konwersji w zakresie technologii raportujących,
  • optymalizacji aplikacji.

Prace dodatkowe w zakresie usług dotyczących
konsultacji eksperckich, audytu, rozwoju aplikacji oraz prewencyjnego
monitoringu aplikacji.

W celu zapewnienia usług najwyższej jakości oraz usprawnienia wzajemnej komunikacji, dedykujemy zlokalizowane w Warszawie Centrum Usług Serwisowych działające zgodnie z metodologią ITIL w trybie 24/7/365. Wykwalifikowani specjaliści oferują opisane powyżej usługi w między innymi następujących technologiach: SAP Business Objects, SAP HANA, Informatica PowerCenter, Informatica Data Quality, Microsoft BI (SSIS, SSRS, SSAS). 

Warunki świadczenia usług Centrum ACES dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.