Rozwiązania

Ukierunkuj swój biznes i zwiększ rentowność

Dynamiczny wzrost ilości danych gromadzonych oraz przetwarzanych przez przedsiębiorstwa powoduje potrzebę sprawnego i szybkiego zarządzania dużą ilością informacji. Rozwiązania wspomagające zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie (Enterprise Information Management – EIM) to kompleksowy system narzędzi, które ułatwiają firmie wydajne korzystanie ze zgromadzonej informacji o procesach biznesowych.

Systemy klasy EIM opierają się zarówno na relacyjnych bazach danych, jak i na nieustrukturyzowanej informacji, łącząc elementy Business Intelligence (BI) z zaawansowanym zarządzaniem treścią w przedsiębiorstwie (Enterprise Content Management – ECM).

Rozwiązania EIM pozwalają przedsiębiorstwom i instytucjom powiązać cele biznesowe z planowanymi działaniami dzięki dostarczaniu aktualnego obrazu  procesów oraz danych w organizacji. Dostęp do spójnych i syntetycznych informacji poprawia sprawność operacyjną firm i związany z nią proces decyzyjny.

Gama rozwiązań oferowanych przez Affecto uwzględnia wszystkie obszary zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, m.in. infrastrukturę informacyjną, zarządzanie informacją oraz wydajnością, zarządzanie podejmowaniem decyzji i optymalizację procesu biznesowego.