Data Archive

Zarządzanie aplikacjami i ich danymi

Wzrost wolumenu danych w aplikacjach biznesowych jest nieunikniony. Niesie to za sobą daleko idące konsekwencje. Wpływa na zdolność sprostania wymaganemu poziomowi usług (SLA) oraz na kontrolę kosztów infrastruktury i wsparcia.

Każda nowa aplikacja wpływa nie tylko na wzrost wolumenu danych, ale zwykle powoduje konieczność utrzymywania jednej lub kilku dotychczasowo używanych aplikacji wraz z ich danymi. Bez kompleksowej strategii zarządzania danymi oraz infrastrukturą, koszty z tym związane znacząco obciążają budżet.

Kompleksowe zarządzanie cyklem życia informacji

Odpowiednie podejście do archiwizacji umożliwia pełną kontrolę nad danymi, definiując polityki dotyczące wydajności dla kluczowych aplikacji oraz wygaszania starszych.

Dzięki temu można:

  • przyspieszyć rozwój redukując zasoby IT oraz budżet zaangażowany w administrowanie niewykorzystywanymi danymi na środowiskach produkcyjnych,
  • osiągnąć wielokrotnie wyższą wydajność aplikacji z użyciem istniejącej infrastruktury sprzętowej,
  • wymusić zgodność danych poprzez zarządzanie całym cyklem ich życia,
  • zmodernizować i skonsolidować centra danych poprzez wygaszenie starszych aplikacji,
  • wdrożyć najlepsze praktyki dotyczące archiwizacji systemów ERP, CRM, hurtowni danych oraz własnych systemów.

Nasze podejście pozwala na archiwizowanie danych strukturalnych z aplikacji biznesowych, hurtowni danych przy użyciu wielowarstwowej infrastruktury. Wszystko to bezpiecznie, pewnie i łatwo przy zachowaniu odpowiednich poziomów dostępu biznesowego.

Główne cechy   Główne korzyści