Główne cechy

Analiza przyrostu danych oraz monitoring wydajności

Zarządzanie danymi aplikacji rozpoczyna się od identyfikacji najszybciej rosnących obszarów w produkcyjnych bazach danych. Jednak odnalezienie szybko rosnących tabel to dopiero początek. Dzięki analizie przyrostu danych, możliwa jest wizualizacja powiązań między modelem biznesowym aplikacji, a danymi przez nią wykorzystywanymi oraz identyfikacja przyczyn wzrostu danych.

Monitor wydajności pozwala wykorzystać analizę przyrostu danych oraz strategię archiwizacji jako narzędzie do optymalizacji wydajności produkcyjnych baz danych. Bieżący monitoring baz danych umożliwia proaktywne zarządzanie wzrostem wolumenu danych, identyfikowanie nowych trendów oraz określanie rekordów do archiwizacji lub usunięcia.

„Smart Partitioning” i „Live Archiving”

Dzięki użyciu funkcji “smart partitioning”, możliwe jest stworzenie strategii optymalizacji produkcyjnych baz danych poprzez ich segmentację pod kątem przydatności dla biznesu. „Live Archiving" umożliwia produkcyjnym aplikacjom dostęp online do zarchiwizowanych danych.
Każde z tych rozwiązań zapewnia nieprzerwany dostęp do przeglądania oraz raportowania zarówno danych produkcyjnych jak i zarchiwizowanych, wykorzystując natywny interfejs dla aplikacji i zapewniając bezpieczeństwo. Dodatkowo takie podejście do archiwizacji zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu usług (SLA), obniża koszty obsługi oraz infrastruktury przez wprowadzenie wielopoziomowej struktury przechowywania danych, ich kompresję oraz redukcję w produkcyjnych i nieprodukcyjnych bazach danych.

Data Vault

Archiwizacja starszych, rzadko używanych danych w bezpieczny, wysoce skompresowany sposóbScentralizowany sposób przechowywania danych z każdego źródła danych, produkcyjnych baz danych, archiwów oraz wygaszanych systemów.

Wsparcie dla czołowych aplikacji i baz danych

Możliwość podłączenia do wszystkich większych baz danych i platform: Oracle, SQL Server, Sybase, Teradata, IMS, VSAM, oraz Hadoop.