Główne korzyści

Poprawa wydajności dla krytycznych procesów biznesowych, optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów

Wysoki wskaźnik wzrostu danych w produkcyjnych aplikacjach i bazach danych jest jedną z głównych przyczyn obniżenia wydajności oraz spadku poziomu usług. Dzięki wykorzystaniu „Smart Partitioning” użytkownicy biznesowi szybko otrzymują dane, które są im niezbędne do wykonania najważniejszych procesów – radykalnie poprawia to wydajność aplikacji przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sprzętowej. Pozytywnie wpływa to na spójność w czasie odpowiedzi aplikacji, przetwarzania zadań oraz w realizacji wymagań umów SLA.

Ustanowienie zasad przechowywania danych i automatyzacji procesów archiwizacji wpływa na efektywność przechowywania danych, skutkuje poprawieniem wydajności aplikacji i baz danych. Dział IT odnosi korzyść dzięki szybszemu procesowi tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania czy klonowania baz danych.

Optymalizacja kosztów infrastruktury i wsparcia

Utrzymywanie i zarządzanie dużymi produkcyjnymi bazami danych może powodować zwiększenie kosztów związanych z infrastrukturą oraz obsługą.  Wdrożenie kompleksowej strategii dotyczącej wielopoziomowego przechowywania danych, ich kompresji oraz usuwania pozwala zasadniczo zredukować wielkość baz danych.

Racjonalizacja portfolia aplikacji przez wygaszanie starszych

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do wygaszania systemów można w łatwy sposób zarchiwizować aplikacje, które nie są wykorzystywane produkcyjnie. Zmniejszyć nakłady przeznaczone na utrzymanie wygaszanej aplikacji przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do danych. Dzięki temu w budżecie pozostaje więcej środków na rozwój istniejących aplikacji oraz tworzenie nowych.

Zgodność z przepisami i zapewnienie spójności

Ze względu na wymogi dotyczące przechowywania danych (czyt. Wytyczne IT KNF), większość przedsiębiorstw utrzymuje je w produkcyjnych systemach w nieskończoność. Zastosowanie przemyślanej strategii archiwizacji uwalnia od tego ograniczenia dostosowując aplikację i bazy danych do przepisów i polityki utrzymywania danych. Zapewnia dziennik inspekcji, zarządzanie zasadami przechowywania oraz czyszczenia danych.