Integracja danych i hurtownie danych

Systemy integracji danych i hurtownie danych pomagają uporządkować dostępne zasoby informacji, aby wspierać procesy zarządzania i podejmowania decyzji.

Nasze rozwiązania umożliwiają efektywne wykorzystanie informacji m.in. w zakresie raportowania, analiz i zarządzania wydajnością.

W przedsiębiorstwie dane pochodzą z wielu różnych kanałów informacyjnych i mają różną postać, toteż proces gromadzenia i konsolidacji informacji jest utrudniony. Integracja danych umożliwia firmom uzyskanie przejrzystego obrazu danych rozproszonych w różnych systemach, dzięki czemu zarządzanie informacją – również w czasie rzeczywistym – staje się prostsze.

Hurtownie danych to rozwiązania, które pozwalają odciążyć system bazodanowy przez przejęcie funkcji raportowania i ułatwić zmiany systemu poprzez wyodrębnienie raportowania z systemów operacyjnych a także zintegrowanie danych pochodzących z wielu systemów operacyjnych w celu spójnego raportowania.

Oczyszczanie danych i kontrolowanie ich jakości jest istotnym etapem w procesie integracji danych, ponieważ przygotowuje wiarygodne informacje do wykorzystania biznesowego.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w dziedzinie integracji danych pochodzących z różnych źródeł oraz w modelowaniu architektury hurtowni danych dla specyficznych potrzeb klientów. Nasze gotowe modele hurtowni danych umożliwiają szybkie i sprawne dostarczanie modeli dedykowanych dla poszczególnych klientów.