Centrum Kompetencji Ubezpieczeniowych

Centrum kompetencji ubezpieczeniowych Affecto zostało utworzone w 2002 roku. Przez cały okres bardzo blisko współpracujemy z TIA Technology, czego dowodem jest najwyższy status partnerski Affecto (TIA Premium Solution Partner).

Od roku 2002 konsultanci Affecto wdrożyli, rozwijają i utrzymują systemy TIA dla klientów na całym świecie.

Konsultanci Affecto również w czynny sposób wspierają rozwój systemu TIA biorąc udział w pracach implementacyjnych dla TIA Technology w tworzeniu TIA Core czy TIA country layer.

W ramach Centrum Kompetencyjnego został powołany dział szkoleń, aby wspierać potrzeby edukacyjne naszych klientów, partnerów i pracowników. Szeroka oferta szkoleń umożliwia przygotowanie planu szkoleń dostosowanego do oczekiwanego profilu zawodowego członka zespołu projektowego, tak aby wspierać jego poziom doświadczenia oraz plany rozwoju. Umożliwia ona późniejszą samodzielną pracę z systemem TIA oraz optymalne wykorzystanie możliwości systemu TIA.

Udział w szkoleniach daje możliwość kontaktu z ekspertami prowadzącymi szkolenia mającymi za sobą udział w wielu implementacjach, migracjach i innych pracach związanych z systemem TIA.

Dzięki szkoleniom uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę o systemie TIA, najlepszych praktykach oraz cenne doświadczenie praktyczne w celu efektywnego wykorzystania możliwości, jakie daje system TIA oraz narzędzi wspierających ich pracę.