Rozszerzenia dla systemu TIA

Ubezpieczyciele stale muszą rozwijać swoje systemy informatyczne. Platforma i rozwiązania TIA są elastyczne i umożliwiają dostosowanie do stale zmieniających się warunków  rynkowych.

Affecto będąc wieloletnim partnerem TIA posiada wiedzę oraz doświadczenie w tworzeniu rozszerzeń dla systemu TIA jak również integracji z innymi systemami.

Zrealizowaliśmy do tej pory między innymi:

TIA Country Layer

TIA Country Layers (TIA CL) to zestaw nakładek stanowiących rozszerzenie podstawowego systemu TIA, specyficznych dla ustawodawstwa i rozwiązań w poszczególnych krajach, które wspierają łączność z organami nadzoru ubezpieczeniowego, rejestrami, instytucjami finansowymi i oprogramowaniem innych firm, z którymi ubezpieczyciele codziennie współpracują na określonym rynku.

Aplikacja CTI dla systemu TIA

Aplikacja Affecto CTI (Computer Telephony Integration) została stworzona w celu usprawnienia efektywności pracy konsultantów call center z systemem TIA.

Raportowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Zgodnie z wymogami UFG jego członkowie zobowiązani są do raportowania rejestrowanych przez siebie polis, szkód oraz wypłacanych odszkodowań. Affecto wielokrotnie aktualizowało i optymalizowało mechanizmy raportowania wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe jak również wdrażało autorskie rozwiązanie zapewniające poprawność raportowania na poziomie 99%.